Markis _41

Atlet – Kvalitet till rätt pris

Atlet är en kraftig vikarmsmarkis som ger dig ett extra uterum med ett utfall på upp till 3,5m. Atlet monteras på vägg eller i tak och kan förses med skyddstak i aluminium. Atlet används även till balkonger, butiker, restauranger, kiosker mm, där frigångshöjd erfordras under markisen.

Illustrations-/produktbilder
Bilder väljs nedan i fältet Illustrationsbilder
Markis _16 Prodbild test 1

Teknisk info

Dimension
Maximal bredd 800cm
Utfall
150, 200, 250, 300, 350 cm
Utförande
Levereras som natureloxerad aluminium